Heb je een vraag? mail ons

Gratis verzending voor alle bestellingen van meer dan € 50,00

Afvalwater verwarming

Afvalwater verwarming

leestijd: in 4 minuten
Onderwerp: groen-wonen | 07 maart 2021

In Nederland is de aanwezigheid van zware industrie in de laatste jaren sterk afgenomen aangezien veel productie naar Azië en Oost-Europa is verplaatst. Ondanks de uitvlucht van het grootste deel van de industrie hebben we in Nederland nog steeds voldoende industriële activiteit waar veel warmte bij vrij komt, denk bijvoorbeeld alleen al aan raffinaderijen in de Rotterdamse haven.

Watergebruik in industrie  

Zoals aangegeven hebben we in Nederland nog voldoende industriële activiteit, bij veel productieprocessen komt of veel warmte vrij, of worden de producten gemaakt door gebruik van verhitting waarna deze moeten worden afgekoeld voordat ze verder bewerkt kunnen worden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Hoogovens bij IJmuiden, hier wordt de erts eerst verhit en dienen de gerolde stalen platen afgekoeld te worden voor ze verwerkt of vervoerd kunnen worden. Het koelen van het staal gebeurt met water uit het Noordzeekanaal, na afkoeling van het staal werd het warme water teruggeloosd in het kanaal.

Industriewater recycling

Zoals aangegeven wordt in een aantal industrieën gebruik gemaakt van water om producten af te koelen, hierdoor warmt het gebruikte water op. Naast koelwater is het eveneens mogelijk om water op te laten warmen door gebruikt te maken van restwarmte die vrij komt bij een industrieel proces. Zowel voor het gebruik van koelwater als opgewarmd water is het mogelijk om drinkwater te gebruiken zolang het maar niet in aanraking komt met andere stoffen tijdens het industriële proces en het dus drinkbaar blijft. In dit geval is het mogelijk om het opgewarmde drinkwater naar huishoudens te transporteren en te gebruiken als water voor de stadsverwarming of als normaal warm water.

In de gemeente Rotterdam heeft Eneco een afspraak gemaakt met de gemeente voor het gebruik van verwarmt water door de biomassa verbrandingsoven te gebruiken voor de stadsverwarming in een aantal wijken. Hierdoor wordt op een energie zuinigen en CO2 neutrale manier woningen verwarmd en wordt optimaal met de vrijgekomen warmte omgegaan.

Gebruik van afvalwater en industrieel water in huishouden

Op dit moment kennen we één waterleiding systeem, al het water wat we gebruiken is drinkwater. In veel gevallen hoeft het water wat we gebruiken niet drinkbaar te zijn. Uiteraard is het wel van belang dat het water niet schadelijk voor de gezondheid is indien het in aanraking komt met de huid, maar dit is totaal wat anders dan drinkbaar water.

Gebruik van leidingwater buiten Nederland

Iedereen die wel eens naar het buitenland, met name buiten Europa, heeft er wel eens mee te maken gehad dat het water uit de kraan niet drinkbaar is. Eigenlijk is slechts in een zeer klein aantal landen het leidingwater geschikt om te drinken voor ons. Nu moet hier wel de opmerking bij gemaakt worden dat voor de lokale bevolking het water mogelijk wel drinkbaar is omdat zij resistent zijn tegen de bacteriën die in het leidingwater zitten. De doelstelling van leidingwater in veel landen is wezenlijk anders dan de Nederlandse, in de meeste landen moet het leidingwater geschikt zijn voor het douchen, (af)wassen, wc doortrekken, ect en hoeft het niet drinkbaar te zijn. De kosten voor het drinkbaar maken van leidingwater zijn simpelweg te hoog voor veel landen waardoor er voor gekozen is om het water slechts beperkt te reinigen en geschikt te maken voor gewoon huishoudelijk gebruik.

Praktische aspecten van gebruik afvalwater en industrieel water

In Nederland hebben we slechts 1 waterleidingsysteem wat momenteel alleen gebruikt voor het transport van drinkwater (het enige water wat in Nederland uit de kraan komt). Zoals je wellicht wel al had bedacht is het aanleggen van een compleet nieuwe leidingsysteem voor het transport van niet drinkwater voor douchen, wassen, wc doorspoelen, ect zeer kostbaar en niet erg realistisch. Om toch eventueel afvalwater in ons huishouden te gebruiken moeten we een alternatief bedenken. Ons inziens zijn er twee mogelijkheden:

  1. De huidige leidingen gaan we gebruiken voor transport van niet drinkwater, water wat alleen geschikt is voor wassen, douchen, wc doortrekken, ect. Het meeste water wordt in een huishouden niet gebruikt om te drinken, maar voor overige toepassingen. Uiteraard brengt dit een zeer grote omslag met zich mee en zal het lang duren voordat we hieraan gewend zijn. Tevens zullen veel mensen dit als onpraktisch ervaren omdat ze een aparte drinkwater tank in huis moeten halen.
  2. Alternatief is eventueel het aanleggen van recycle systemen door de huishoudens, het gebruikte water wordt in huis gereinigd en (beperkt) gereinigd waarna het wederom gebruikt kan worden voor douchen, wassen, wc doortrekken, ect. Dit gebeurd bijvoorbeeld al bij car-wash installaties, deze hebben een gesloten water systeem waarbij het water wat gebruikt is voor het wassen van de auto’s gereinigd wordt en hergebruikt kan worden.

Zelf afvalwater in huishouden recyclen

Naar onze menig zal de optie waarbij huishoudens zelf een deel van het afvalwater gaan recyclen om minder kwalitatief goed drinkwater te gebruiken en verspillen aan dingen waarvoor we geen water met drinkwaterkwaliteit nodig hebben.

Genoemd in dit artikel