Heb je een vraag? mail ons

Gratis verzending voor alle bestellingen van meer dan € 50,00

Windenergie

Windenergie

leestijd: in 2 minuten
Onderwerp: groen-wonen | 07 maart 2021

Windenergie is een van de manieren om op een duurzame manier energie op te wekken. In de afgelopen jaren heeft windenergie een grote vlucht genomen, mede veroorzaakt door de subsidies van de overheid op de opwekking van groene stroom. In het energieakkoord wat is gesloten tussen bedrijfsleven, milieuorganisaties en vakbonden is overeengekomen dat het aandeel van duurzame energie per 2020 14% dient te bedragen, momenteel is slechts 4% van de gebruikte energie op een duurzame manier opgewekt. Verdere doelstelling is om dit per 2023 verder te laten stijgen naar 16%. Om deze doelstelling te behalen dient aanzienlijke capaciteit voor opwekking van duurzame energie bijgebouwd te worden. Een van de voornaamste manieren van opwekken van duurzame energie in Nederland is windenergie.

<h2>Investeringen in windenergie</h2>

<p>De overheid heeft grootste plannen om in de Noordzee een aantal grote nieuwe windmolenparken te laten ontwikkelen door private partijen om de hoeveelheid opgewekte windenergie te vergroten. Veelal zijn dit samenwerkingsverbanden tussen verschillende investeerders en energiemaatschappijen. Van de grote Nederlandse energiemaatschappijen (Nuon, Essent en Eneco) is Eneco degene die het meest heeft ge&iuml;nvesteerd in de opwekking van duurzame- en windenergie. Volgens berekeningen van wetenschappers dient er circa EUR 19 miljard in windenergie ge&iuml;nvesteerd te worden om de doelstelling van 14% duurzame energie per 2020 te realiseren. Dit is aanzienlijk hoger dan de EUR 3,7 miljard door de overheid aangegeven noodzakelijke investering. Het verschil wordt met name veroorzaakt door stijging van de kosten voor windenergie en lagere rendement dan in de modellen van de overheid.</p>
 

Particuliere investeringen in windenergie

Naast de grote investeerders en energiemaatschappijen is het als particulier ook mogelijk om te investeren in windenergie. In principe zijn er de volgende soort investeringen te onderscheiden:

  • Participatie in windenergie fonds (bijvoorbeeld Meewind)
  • Burgerinitiatief voor kopen van windmolen voor opwekken van windenergie met de buren, de windmolen kan dan ofwel in de buurt zelf geplaatst worden of onderdeel uitmakende van een groter windmolenpark

Mogelijk alternatief is het afnemen van een windenergie energiecontract waarbij de energieprijs is gebaseerd op de hoeveelheid opgewekte windenergie (Eneco biedt dit momenteel aan in de vorm van Hollandse Wind – energieprijs wordt goedkoper bij opwekking van meer windenergie). Dit alternatief is wel een zeer afgeleide vorm van investeren in windenergie en moet meer gezien worden als stimulering voor energiemaatschappijen om meer te investeren in windenergie omdat dit aansluit bij de behoefte van haar klanten.

Tot slot wekken sommige agrarische bedrijven in Nederland hun eigen windenergie door middel van een “privé” gekochte windmolen. Aangezien de aanschaf van een windmolen voor de opwekking van winenergie ruim EUR 100.000,- kost moet je wel alle windenergie die opgewekt wordt door de windmolen gebruiken om een dergelijke investering rendabel te krijgen.

Genoemd in dit artikel