Heb je een vraag? mail ons

Gratis verzending voor alle bestellingen van meer dan € 50,00

Zijn onze zaden straks verboden?

Zijn onze zaden straks verboden?

leestijd: in 3 minuten
Onderwerp: moestuin-algemeen | 19 augustus 2021

Als moestuinliefhebber heb je er waarschijnlijk al veel over gehoord de afgelopen periode, de op handen zijnde nieuwe Europese regelgeving omtrent de restricties op de verkoop van zaden. Ondanks het slechte nieuws dat de nieuwe wet gisteren is aangenomen door de Europese commissie is het goed nieuws dat, door de vele acties en petities, de Europese commissie last minute nog een paar wijzigingen heeft doorgevoerd in de wet. Voor degenen die het wellicht niet geheel weten waar het precies over gaat zullen even in een notendop uitleggen wat is de afgelopen periode is gebeurd.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

Zoals bekend worden er steeds meer Europese wetten aangenomen om tot een hechtere eenheid in Europa te komen en de concurrentiepositie van Europa in de wereldeconomie te verbeteren. Eén van de gebieden waar de Europese commissie bijzonder actief is op het gebied van regelgeving is in de landbouw, we kennen allemaal wel de bekende discussies over de landbouwsubsidies. Door het departement van Landbouw en Visserij was een nieuw wetsvoorstel ingediend waardoor alleen nog maar door de EU ‘goedgekeurde’ zaden verkocht mogen worden. In de praktijk bekent dit dat alle planten binnen Europa alleen maar gekweekt en verhandeld mogen worden als de ‘soort’ door de EU is getest en goedgekeurd, alle natuurlijke kruisingen en eventuele oude originele rassen zijn dus niet meer toegestaan. Als klap op de vuurpijl dient er, nadat toestemming wordt gegeven voor het kweken en verhandelen van een nieuwe soort, een jaarlijkse toelage per soort aan de EU te worden
betaald. Dankzij de vele protesten is er gelukkig op het laatste moment een (kleine) uitzondering in de wet opgenomen voor kleine tuinders en stadsboeren – deze mogen ongecertificeerde zaden nog wel verhandelen onder elkaar zonder in overtreding te zijn.

Feit blijft echter dat het aanbod van originele ‘huis-tuin-en-keuken’ zaden aanzienlijk minder zal worden. Zoals iedereen weet gebruiken de chemische- en voedingsmiddelen industrie voornamelijk zaden die een maximale opbrengst leveren bij industrieel gebruikt. De oude, en vaak veel smaakvollere, varianten zullen langzaam verdwijnen en zeer moeilijk verkrijgbaar worden. Kortom de invoering van deze wet zal op termijn een bedreiging zijn voor de biodiversiteit binnen de EU waarbij de originele en inheemse soorten snel niet meer gekweekt kunnen worden!

Zoals je wellicht verwacht is dit voorstel mede tot stand gekomen door een bijzonder sterke lobby van een aantal agrarische/chemiereuzen, Monsanto, Bayer en AstraZenecar, de enige partijen die echt baat hebben bij deze wet.

Wereldwijde protest mars tegen Monsanto

Naast de regelgeving die de EU ons oplegt is er in Amerika ook steeds meer een aversie tegen genetisch gemanipuleerd eten, in Amerika is op 26 maart de Monsanto act aangenomen door president Obama. Meest recente voorbeeld is de wereldwijde protestmars die op 25 mei is georganiseerd tegen Monsanto. Monsanto is een groot agrarisch bedrijf uit Amerika wat, dankzij een zeer sterke politieke lobby, er voor heeft gezorgd dat de genoemde Monsanto act werd aangenomen. De Monsanto act geeft bedrijven/voedselproducenten toestemming om genetisch gemodificeerde zaden te verkopen zonder dat ze hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Naast in de grote Amerikaanse steden zullen er ook protestmarsen gelopen worden in onder andere Amsterdam, Wageningen en Brussel. Voor meer info kan je kijken op http://occupy-monsanto.com/tag/march/

Teken de petitie

Ondanks het feit dat de Europese commissie de zadenwet heeft aangenomen zal deze nog definitief gevalideerd moeten worden door het Europees Parlement. Om er voor te zorgen dat definitieve wet
niet in negatiever wordt dan de huidige vorm is het nog steeds mogelijk om de petitie te tekenen op:

http://helfen.global2000.at/de/node/19 (helaas alleen in Duits beschikbaar).

Genoemd in dit artikel