Heb je een vraag? mail ons

Gratis verzending voor alle bestellingen van meer dan € 50,00

Privacy policy

Privacy policy

leestijd: in ongeveer 5 minuten
Onderwerp: | 24 augustus 2021

Algemeen

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik

Goed boeren in de stad verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) relatiebeheer en (iv) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Goed boeren in de stad haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan  aarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Goed boeren in de stad groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. 

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Goed boeren in de stad en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan Goed boeren in de stad. Met betrekking tot informatie verkregen van Goed boeren in de stad kunt u contact opnemen via de Klantenservice.

Goed boeren in de stad gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e- mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Goed boeren in de stad ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar Goed boeren in de stad mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij Goed boeren in de stad bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd.

Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is Goedboerenindestad.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van
cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Digitale nieuwsbrief

Goed boeren in de Stad heeft een digitale nieuwsbrief met nieuwtjes en leuke acties. Die sturen we je alleen als je je hebt aangemeld voor de digitale nieuwsbrief. We sturen hem dan naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Je kunt je altijd weer afmelden. Dit doe je door op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken, of door ons een reply te sturen waarin je ons verzoekt je af te melden.

  • Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuws en aanbiedingen van de Goed boeren in de Stad.
  • Goed boeren in de Stad kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten.
  • Eventuele informatieve fouten, niet juiste prijsvermeldingen en prijswijzingen van artikelen voorbehouden.
  • U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken.
  • Een lezer mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze nieuwsbrief gepubliceerde informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Goed boeren in de Stad.

Beveiligde server

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met klantenservice op te nemen.g van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer en (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Goed boeren in de satd haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Goed boeren in de stad groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van goedboerenindestad.nl en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan Goed boeren in de stad. Met betrekking tot informatie verkregen van Goed boeren in de stad kunt u contact opnemen via de Klantenservice.

Tags

Categorie

Genoemd in dit artikel